ul. Powstania Wielkopolskiego 147 Gdynia  81-470 tel./fax 58 622 46 76   nieruchomosci@budjar.com